“ஜெபம் செய்து நம்முடைய பாவத்திலிருந்து விலகிச் செல்ல வேண்டிய நேரம் இது என்று பில்லி கிரஹாமின் மகள் கூறியிருக்கிறார்

மறைந்த சுவிசேஷகர் பில்லி கிரஹாமின் மகள், Anne Graham Lotz, “ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையில் ஒரு புதுப்பித்தலை” தூண்ட நம் தேவன் Read More

போதுமென்கிற மனம்

“அதை இச்சித்து விசுவாசத்தை விட்டு வழுவி அநேக வேதனைகளாலே தங்கள் உருவக்குத்திக் கொண்டிருக்கிறார்கள்” சேரநாட்டில் ஒரு மன்னன் இருந்தான் அவனுக்கு Read More

போட்டியும் பொறாமையும்

போட்டியும் பொறாமையும் மலிந்துவரும் இந்நாட்களில் ஒற்றுமை என்பது காணக்கிடைக்காத ஒன்றாகிவிடுமோ என்ற பயம் உள்ளது. எதிலும் பிரிவினைகள். ஒற்றுமைக்காக எழுந்த Read More

பெரியவன்..இளையவன்..கடையவன்.

ஒரு வீட்டில் மூன்று குழந்தைகள். அவர்களுக்கிடையே கடுமையான விவாதம். தங்கள் வீட்டு செல்லக்கிளி இறந்துபோனால் அதை எங்கே புதைப்பது? வீட்டுக்கு Read More

பூச்சி பிடிக்கும், ஜாக்கிரதை!

இஸ்ரவேல் ஜனங்கள் தேவ ஆலோசனைகளுக்கு புறம்பாக சொல்லப்பட்ட அளவுக்கு மிஞ்சி மன்னாவை சேர்த்து அடுத்த நாளுக்குகென்று வைத்தபோது அது பூச்சி பிடித்து நாற்றமெடுத்தது. பின் தேவ சித்தப்படி ஓய்வு நாளுக்காக இரண்டு மடங்கு சேர்த்தபோது பூச்சி பிடிக்கவுமில்லை,  நாற்றெமெடுக்கவுமில்லை. தேவ சித்தமில்லாமல் நாம்  (அநீதியாக) சேர்க்கும் பொருள்களோ, ஆஸ்தியோ நமக்கு ஆசீர்வாதமாக இருக்காது. அழிவுக்காக சேர்க்கப்பட்டதாகவே இருக்கும். தேவன் அனுமதிக்கும் சேமிப்புகளே நிலைத்திருக்கும். “பரலோகத்திலே உங்களுக்கு பொக்கிஷங்களை சேர்த்து வையுங்கள்: அங்கே பூச்சியாவது, துருவாவது கெடுக்கிறதும் இல்லை…. உங்கள் பொக்கிஷம் எங்கேயிருக்கிறதோ அங்கே Read More

புது பெலன்

அமெரிக்க ஐக்கிய நாட்டில் உள்ள ஒரு பள்ளியில், குளிர்காலங்களில் காலையிலே சென்று சகமாணவர்கள் பள்ளிக்கு வருவதற்கு முன்னால், நெருப்பு மூட்டி, Read More

பிறனுக்கு விரோதமாக குழிவெட்டாதே

பிறரைத் துன்பப்படுத்துவது; அவர்களுடைய நற்பெயரைக் கெடுப்பது; அவர்களுடைய தொழிலை நஷ்டப்படுத்துவது போன்ற செயல்களில் உலக மக்கள் அநேகர் ஈடுபடுகிறார்கள். இவை Read More