தாமஸ் எடிசன் பற்றிய ஒரு அற்புதமான செய்தி தெரியுமா?

ஒரு நாள் தாமஸ் எடிசன் அவர்கள் தனது வீட்டிற்கு வந்து தனது தாயாரிடம் ஒரு கடிதத்தை கொடுத்தார் பின்னர் அந்தக் Read More

கிணற்றை விற்றவன் தண்ணீரைத் தரவில்லை ஏன்?

ஒரு பணக்காரன் தனது கிணற்றை ஒரு உழவனுக்கு விலைக்கு விற்றான். கிணற்றை விலைக்கு வாங்கிய உழவன், மறு நாள் கிணற்றிலிருந்து Read More

பேராசை எலி

ஒரு பேராசை எலி சோளக்கதிர் நிறைந்த ஒரு கூடையைப் பார்த்தது. அந்த சோளத்தை அனைத்தையும் சாப்பிட விரும்பினாதால், கூடையில் ஒரு Read More