நான் ஜெபித்த ஜெபத்திற்கு நீங்கள் பதிலளிக்கவில்லையே?

ஒரு கிறிஸ்தவ சகோதரன் தினச்செய்தியை கேட்டு கொணடிருந்தபோது, அவர் இருந்த அமைதியான பள்ளத்தாக்கில் வெள்ள அபாய எச்சரிக்கை விடப்பட்டது. அதை Read More

உங்களை அவர் உருவாக்கிக் கொண்டிருக்கிறார்.

அத்தனை வருடங்கள் அரண்மனையில் அமைதியாக இருந்த மோசே தன் நாற்பதாவது வயதில் தான் தன் வாழ்க்கையின் நோக்கத்தையே தெரிந்துக் கொண்டான்,ஆனால் Read More

“சாராள்தக்கர்” மிஷனரியின் பணிகள்

இந்திய மிஷனரி ஊழிய வளரச்சியில் ஆண் மிஷனரிகளுக்கு இணையாக பெண் மிஷனரிகளின் பங்களிப்பும் முக்கியமானது.அதில் இங்கிலாந்து தேச மிசனரி சாராள் Read More

ஒரே இடத்தில தோண்டுங்கள்

மிகவும் சோர்வுடன் அமர்ந்திருந்த ஒரு மனிதனிடம் அவ்வழியே சென்ற பெரியவர் ஒருவர் அவர் சோர்வுடன் இருக்கும் காரணத்தை கேட்டார்…”தன் வயலுக்கு Read More

வேதாகமத்தில் பேரீச்சை மரம்

ஜீன் 2006ல் இஸ்ரேலின் மருத்துவர்களும் விஞ்ஞானிகளும் 2000 வருடத்துக்கு முந்திய பேரீச்சைமர விதையை முளைக்க வைத்தனர். சவக்கடலின் மேற்குக்கரையிலுள்ள மசடா Read More