ஓர் நாளில் கணக்கு கேட்பார்

சாலை ஓரமொன்றில் பிச்சைக்காரன் ஒருவன் வாழ்ந்து வந்தான். அவனுக்கு கால்கள் இரண்டும் செயலற்று போனபடியினால் அவன் பிச்சை எடுக்கும் தொழிலில் Read More

ஓசன்னா என்றால் என்ன?

“ஓசன்னா” என்ற சொல்லுக்கு “இரட்சியும்” அல்லது “இப்பொழுது உதவிச் செய்யும்” என்று அர்த்தமாகும். இஸ்ரவேல் ஜனங்கள் கூடாரப் பண்டிகையை வருடந்தோறும் Read More

ஒருவருக்கொருவர் ஒப்புரவாகுங்கள்..

திருச்சபையில் ஒருவருக்கொருவர் மனஸ்தாபமோ, சண்டையோ இருக்கக் கூடாது. சிலவேளைகளில் மனஸ்தாபம் ஏற்படுவது தவிர்க்க முடியாத ஒன்றாகி விட்டாலும், ஒருவருக்கொருவர் ஒப்புரவாக Read More

ஒரு சிறுவன் ஒரு சிறு கைப்பிரதி

ஓர் கிறிஸ்தவ வியாபாரி, ஒவ்வொரு ஞாயிற்றுக்கிழமைகளிலும், மாலையில் தான் பெற்ற பாவ மன்னிப்பை மற்றவர்களும் பெற வேண்டுமென்ற நோக்கத்துடன் பலருக்குக் Read More