ஆச்சரியம்: ஒரு கிறிஸ்தவ சிறுவன் TVயில் நடக்கும் Super Singer நிகழ்ச்சியில் பாடும்போது அந்த இடம் முழுவதும் பரிசுத்த ஆவியானவரால் நிரப்பப்படுகிறது…

ஆச்சரியம்: ஒரு கிறிஸ்தவ சிறுவன் TVயில் நடக்கும் சூப்பர் சிங்கர் நிகழ்ச்சியில் பாடும்போது அந்த இடம் முழுவதும் பரிசுத்த ஆவியானவரால் நிரப்பப்படுகிறது..

இயேசுவின் பெயரை மகிமைப்படுத்த யாரையும் பயன்படுத்தமுடியும். ஒரு கிறிஸ்தவ சிறுவன் பாடிக்கொண்டிருந்தபோது அவர் எப்படி பொறுப்பேற்றார் என்பதை இங்கே பார்ப்பீர்கள். இந்த வீடியோவை நீங்கள் நீச்சயம் பார்க்க வேண்டும்!

(Visited 1 times, 2 visits today)

POPULAR POST

Popular posts:


NEWS

Christsquare Star Singer 2020 Ist Round Results

அன்பார்ந்த போட்டியாளர்களே!!! நடந்து முடிந்த ...
Read More
MORE