பைபிளில் உள்ள மொத்த அதிகாரங்கள் வசனங்கள் எத்தனை என்று தெரியவேண்டுமா?

பைபிளில் உள்ள மொத்த அதிகாரங்கள் வசனங்கள் எத்தனை என்று தெரியவேண்டுமா? இந்த விடியோவை பாருங்கள் உங்களுக்கு கண்டிப்பாக தேவைப்படும் ஒரு அருமையான தகவல். நம்முடைய வேதாகமத்தின் வசன எண்ணிக்கை மற்றும் அதிகாரங்கள் எத்தனை என்பதை இந்த சகோதரர் மிகவும் சிறப்பாக கூறுகிறார்.

(Visited 1 times, 1 visits today)

POPULAR POST

Popular posts:


NEWS

MORE