அற்புதமான சாட்சி! இந்த அழகான குழந்தை குணமடைந்ததற்கு கர்த்தரைத் துதிப்போம்.

இந்த மருத்துவ அறிக்கை மிகவும் தொடுவதாக இருக்கிறது, ஏனென்றால்  நாம் சில நேரங்களில் சிறியதாகவும், முக்கியமற்றதாகவும் பலவீனமாகவும் பயனற்றதாகவும் உணர்கிறோம். ஆனாலும் கர்த்தர் தம்முடைய மகிமைக்காக நம்மைப் பயன்படுத்த முடியும். அல்லேலூயா
கிதியோனின் தொடர்ச்சியான ஆரோக்கியத்துக்காகவும், குடும்பத்துக்காகவும் பிரார்த்தனை செய்கிறேன், கர்த்தர் உங்களுக்கும் இது போல அதிசயமானதைச் செய்வார்.

(Visited 1 times, 1 visits today)

POPULAR POST

Popular posts:


NEWS

கர்த்தரை நோக்கிப் பாருங்க..சிறுபிள்ளையின் பிரசங்கத்தை கேளுங்கள்.

பிள்ளைகள் கர்த்தருடைய ஆசீர்வாதங்கள. இப்பிள்ளையின் ...
Read More
MORE