சகோதரி. மீனாவின் சாட்சி: இயேசு தனது வாழ்க்கையை எவ்வாறு மாற்றினார் என்று கூறுகிறார்

அற்புதமான சாட்சியம் உங்கள் வாழ்க்கையில் வந்த இயேசுவுக்கும், உலகத்தால் கொடுக்க முடியாத அமைதியை உங்களுக்கு வழங்கியமைக்கும் நன்றி. உங்களைச் சுற்றியுள்ள ஒவ்வொரு இளம் பெண்ணுக்கும் நீங்கள் ஒரு உத்வேகம். இயேசுவோடு உங்கள் பயணத்தைத் தொடருங்கள், நீங்கள் பல ஆத்மாக்களை தேவனுடைய ராஜ்யத்தில் கொண்டு வருவீர்கள்! உங்கள் பகிர்வுக்கு மிக்க நன்றி.

 

Sis Meena Testimony Tamil news Website – christsquare Tamil christian news

(Visited 1 times, 1 visits today)

POPULAR POST

Popular posts:


NEWS

MORE