Tamil christian, tamil christian songs, tamil christian songs lyrics, tamil christian songs ppt, tamil christian devotional songs,Keerthanai songs, bavani selgirar rasa songs, bavani selgirar rasa songs lyrics

BAVANI SELGIRAR RASA KEERTHANAI SONG LYRICS CHORDS PPT TAMIL CHRISTIAN KEERTHANAI SONG

பவனி செல்கின்றார் ராசா-நாம்
பாடிப் புகழ்வோம், நேசா!

அவனிதனிலே மறி மேல் ஏறி
ஆனந்தம் பரமானந்தம்.

எருசலேமின் பதியே -சுரர்
கரிசனையுள்ள நிதியே!
அருகில் நின்ற அனைவர் போற்றும்
அரசே, எங்கள் சிரசே!

பன்னிரண்டு சீஷர் சென்று-நின்று
பாங்காய் வஸ்திரம் விரிக்க,
நன்னயம்சேர் மனுவின் சேனை
நாதம் கீதம் ஓத.

குருத்தோலைகள் பிடிக்க,-பாலர்
கும்புகும்பாகவே நடக்க,
பெருத்த தொனியாய் ஓசன்னாவென்று
போற்ற மனம் தேற்ற.

 

DOWNLOAD PPT

 

Songs Description:
Tamil christian, tamil christian songs, tamil christian songs lyrics, tamil christian songs ppt, tamil christian devotional songs,Keerthanai songs, bavani selgirar rasa songs, bavani selgirar rasa songs lyrics
(Visited 1 times, 1 visits today)

POPULAR POST

Popular posts:


NEWS

MORE