நீங்க நினைச்சா எல்லாம் ஆகும்… புதிய பாடல் கேட்டு மகிழுங்கள்


Lyrics & Tune: Clint Pradeepan, Music: “isainavvenam” Sri Nirmalan, Sung by: Steve Rishanthan & Edwin Christianson
 
நீங்க நினைச்சா எல்லாம் ஆகும்
நீங்க நினைச்சா எல்லாம் கூடும்-அப்பா

மனிதனின் யோசனை பயனில்லையே
உங்களின் நினைவுகள் நடந்திடுமே

சோதனை வந்திட்ட வேளை
அதில் ஜெயிச்சிட வச்சிங்க நீங்க

துன்பங்கள் சூழ்ந்திட்ட வேளை
அதில் திடன் கொள்ள வச்சிங்க நீங்க

பாடுகள் பட்டிட்ட வேளை
உங்க வசனத்தால் உயர்த்தி விட்டீங்க

சோர்வுகள் ஆட்கொண்ட வேளை
உம்மை துதிப்பதால் நீக்கீ விட்டீங்க

என்னை வழுவாமல்
இருக்கி பிடிச்சி வச்ச இயேசு நீங்க

மனமெல்லாம் உடஞ்சிட்ட போதும்
அதை ஆற்றியே தேற்றிப்புட்டீங்க

இனமெல்லாம் பகைச்சிட்ட போதும்
உங்க மார்போடு அணைச்சுப்புட்டீங்க

உங்கள் வேதத்தினால் எங்கள் வாழ்க்கையினை
வாழ்ந்திட வழிகாட்டினீங்க

உங்கள் தியாகித்தினால்
எங்கள் மனங்களையும்
நீங்களே வென்றுப்புட்டீங்க

என்னை ஆற்றி தேற்றி
தாங்கிட்ட இயேசு நீங்க

(Visited 1 times, 1 visits today)

POPULAR POST

Popular posts:


NEWS

“பில்லி கிரகாம்” திருமணத்தில் இருந்த ஒரு ரகசியம்!

ஒரு சுவிசேஷகரின் மனைவியாக இருப்பது, ...
Read More

கிறிஸ்மஸ் Bike Ride திருச்சி மக்களே ரெடியா?

அனைவருக்கும் அன்பின் வாழ்த்துக்கள், வரும் ...
Read More

பண்டித ரமாபாய் வழக்கை வரலாறு.

தங்களது கணவன்மார்கள் மரித்தபிறகு உயிரோடு ...
Read More

தமிழ் நாட்டில் முதல் கிறிஸ்தவ ஆலயம் எது தெரியுமா நண்பர்களே!

கன்னியாகுமரி மாவட்டத்தில் கி.பி-72.ல் தோமா ...
Read More
MORE