செம…செம…இந்த பாடலை கேளுங்க worship-ல பாடுவதற்கு சூப்பரா இருக்கும்

என்னவரே என்னவரே….. வேதத்தில் உள்ள உன்னதபாடலில் வசனங்களை எடுத்து மிகவும் அழகாய் மெட்டமைத்து இந்த பாடலை பாடியிருக்கும் சகோ. ஜான் பால், அவர்களை கர்த்தர் மென்மேலும் ஆசீர்வதிப்பாராக, இந்த பாடலை கேட்டு மற்றவர்களுக்கும் அறிமுகம் செய்து வையுங்கள்.

DOWNLOAD PPT

Lyrics by King Solomon & Bro.John Paul R. Tune & Sung by Bro.John Paul R Music Arranged & Produced by Isaac.D.

(Visited 1 times, 1 visits today)

POPULAR POST

Popular posts:


NEWS

MORE