பேராசை எலி

ஒரு பேராசை எலி சோளக்கதிர் நிறைந்த ஒரு கூடையைப் பார்த்தது. அந்த சோளத்தை அனைத்தையும் சாப்பிட விரும்பினாதால், கூடையில் ஒரு சிறிய துளை செய்து அந்த துளை வழியாக உள்ளே நுழைந்து வயிறு நிரம்பும் வரை சோளத்தை சாப்பிட்டு மிகவும் மகிழ்ச்சியாக இருந்தது.

இப்போது அந்த எலி வெளியே வர விரும்பினாது. அனால் அந்த சிறிய துளை வழியாக வெளியே வர அதனால் இயலவில்லை. அதன் வயிறு நிரம்பியது, மீண்டும் முயன்றும் அது பயனில்லை.

அந்த சுட்டி எலி அழ ஆரம்பித்தது. ஒரு முயல் அந்த வழியாக சென்று கொண்டிருந்தது. அது எலியின் அழுகையைக் கேட்டு, “நண்பரே, ஏன் அழுகிறாய்?” என்று கேட்டாது.

சுட்டி எலி “நான் ஒரு சிறிய துளை செய்து சோளத்தை சாப்பிட கூடைக்குள் வந்தேன். இப்போது அந்த துளை வழியாக என்னால் வெளியேற முடியவில்லை. ” என்று கூறியது

முயல், “நீ அதிகமாக சாப்பிட்டதால் தான் உன்னால் வெளியே வர முடியவில்லை உன் வயிறு சுருங்கும் வரை காத்திரு என்று முயல் சிரித்துக் கொண்டே சென்றது. எலி வெறு வழியில்லாமல் கூடையில் தூங்கிவிட்டது. மறுநாள் காலையில் எலி வயிறு சுருங்கியது. ஆனால் எலி இன்னும் கொஞ்சம் சோளம் சாப்பிட விரும்பினது. எலி கூடையில் இருந்து வெளியேற வேண்டும் என்ற ஏண்ணத்தை மறந்துவிட்டு சோளத்தை சாப்பிட்டது வயிறு மீண்டும் பெரியதாக மாறியது.

சாப்பிட்ட பிறகு, அந்த கூடையில் இருந்து தப்பிக்க வேண்டும் என்று எலி நினைவில் வந்தது. ஆனால் வெளிய வர முடியவில்லை. எனவே மீன்டும் மறு நாள் வரை காத்திருந்தது.

அந்த நேரம் பார்த்து ஒரு பூனை ஒன்று அவ்வழியாக வந்தது. அந்த கூடையில் எலியை பார்த்து மூடியைத் தூக்கி எலியை சாப்பிட்டுவிட்டது

தார்மீக: ஒரு வெற்றிகரமான முயற்சியை மிகச் சிறப்பாகப் பயன்படுத்துவது மிகச் சிறந்தது என்றாலும், நீங்கள் எல்லா வெகுமதிகளையும் பதுக்கி வைத்திருப்பதாக பேராசைப்பட வேண்டாம். தனது சொந்த இக்கட்டான நிலையை உணராத பேராசை கொண்ட எலியைப் போல இருக்க வேண்டாம்!

Tamil Stories, Sunday class stories, Moral stories in Tamil, Tamil Story

(Visited 1 times, 1 visits today)

POPULAR POST

Popular posts:


NEWS

Christsquare Star Singer 2020 Ist Round Results

அன்பார்ந்த போட்டியாளர்களே!!! நடந்து முடிந்த ...
Read More
MORE