நீ உயிரோடு இருப்பதற்கு ஒரு நோக்கம் உண்டு – PURPOSE – Tamil Christian Sermon – Pastor.S.Joyel Babu

நீ உயிரோடு இருப்பதற்கு ஒரு நோக்கம் உண்டு – PURPOSE – Tamil Christian Sermon

Pastor.S.Joyel Babu
City Harvest A.G.Church
70 C, NVM Castle,
Lenin Nagar, Sanganoor Road,
Ganapathy, Coimbatore- 641 006
Mobile No : 936 12345 78
Web : https://www.cityharvest.in/
Facebook : https://www.facebook.com/pastorjoyel
Email : pastorjoyel@gmail.com

(Visited 1 times, 1 visits today)

POPULAR POST

Popular posts:


NEWS

கர்த்தரை நோக்கிப் பாருங்க..சிறுபிள்ளையின் பிரசங்கத்தை கேளுங்கள்.

பிள்ளைகள் கர்த்தருடைய ஆசீர்வாதங்கள. இப்பிள்ளையின் ...
Read More
MORE