உதட்டின் முனையிலிருந்து

உதட்டின் முனையிலிருந்து வருவது ஜெபமல்ல, உள்ளத்தின் ஆழத்திலிருந்து வருவதே ஜெபம்! – Anonymous

(Visited 17 times, 1 visits today)

POPULAR POST

Popular posts:


NEWS

MORE