ஒவ்வொரு நாளும் காலையில்

ஒவ்வொரு நாளும் காலையில் எழுந்து தேவனை நேசித்து , செய்ய வேண்டிய  காரியங்களை முடிந்தவரை சிறப்பாக செய்யுங்கள் மற்றவைகளை தேவன் பார்த்து கொள்வார் – ஜாய்ஸ் மேயர்

(Visited 9 times, 1 visits today)

POPULAR POST

Popular posts:


NEWS

Christsquare Star Singer 2020 Ist Round Results

அன்பார்ந்த போட்டியாளர்களே!!! நடந்து முடிந்த ...
Read More
MORE