கிறிஸ்துவின் ராஜ்ஜியத்தை

கிறிஸ்துவின் ராஜ்ஜியத்தை அழிக்க எந்த ஞானியாலும் முடிவதில்லை. அதனைக் கட்ட எந்தப் பேதையாலும் கொஞ்சம் முடியும்.

(Visited 9 times, 1 visits today)

POPULAR POST

Popular posts:


NEWS

MORE