தேவனுக்காக எதையாவது

தேவனுக்காக எதையாவது செய்வதல்ல; அவர் எதை செய்ய சொன்னாரோ அதை செய்வதே தரமான ஊழியம்-unknown

(Visited 11 times, 1 visits today)

POPULAR POST

Popular posts:


NEWS

Christsquare Star Singer 2020 Ist Round Results

அன்பார்ந்த போட்டியாளர்களே!!! நடந்து முடிந்த ...
Read More
MORE