நம்மில் சுயம்

நம்மில் சுயம் குறையும் போதல்ல செத்துவிடும் போது தான் மிகுந்த கனி வெளிப்படும் – unknown

(Visited 2 times, 1 visits today)

POPULAR POST

Popular posts:


NEWS

Christsquare Star Singer 2020 Ist Round Results

அன்பார்ந்த போட்டியாளர்களே!!! நடந்து முடிந்த ...
Read More
MORE