நாம் பாவம்

நாம் பாவம் செய்யும்பொழுது, நமது இரட்சகர் முகத்தை ஒரு கண்ணாடியில் பார்ப்பது போல் பார்க்கக்கூடுமானால் ,பிறகு எப்பொழுதாவது அவருக்குத் துயரந் தரக்கூடிய ஒன்றைச் செய்யும் மனது நமக்கு வருமா? – ஏமி கார்மைக்கல்

(Visited 6 times, 1 visits today)

POPULAR POST

Popular posts:


NEWS

தமிழ் நாட்டில் முதல் கிறிஸ்தவ ஆலயம் எது தெரியுமா நண்பர்களே!

கன்னியாகுமரி மாவட்டத்தில் கி.பி-72.ல் தோமா ...
Read More

Corpse Flower – சவப் பூ பற்றி தெரியுமா?

இந்தோனேசியாவில் உள்ள சுமத்திராத் தீவின் ...
Read More

கிறிஸ்து பிறப்புப் பண்டிகை: ஒரு வரலாற்றுப் பார்வை

கிறிஸ்து பிறப்புப் பண்டிகையின் தோற்றம் ...
Read More

Christsquare Star Singer 2020 Ist Round Results

அன்பார்ந்த போட்டியாளர்களே!!! நடந்து முடிந்த ...
Read More
MORE