நாம் விசேஷித்தவர்களானதால்

நாம் விசேஷித்தவர்களானதால் தேவன் நம்மை நேசிக்கவில்லை. தேவன் நேசித்ததாலேயே நாம் விசேஷித்தவர்களானோம்.

(Visited 6 times, 1 visits today)

POPULAR POST

Popular posts:


NEWS

MORE