நீ சத்தியத்தை

நீ சத்தியத்தை பேசுவது சிலருக்கு கஷ்டமாக இருக்கலாம்.,ஆனால் அதுவே உன் இஷ்டமாக இருக்க வேண்டும்.-Unkmown

(Visited 17 times, 1 visits today)

POPULAR POST

Popular posts:


NEWS

MORE