ஆபிரிக்கா நாட்டிற்கு அழைப்பு

லிவிங்ஸ்டன் அவருடைய இருபதாவது வயதில் கிறிஸ்துவைத் தன் சொந்த இரட்சகராக ஏற்றுக்கொண்டு, அயல்நாடுகளில் மிசனறியாகச் செல்லத் தீர்மானித்தார். ஒரு nஐர்மானிய Read More

Kirubaikkaga Nandri song Lyrics Chords

இதுவரை நீர் எங்களை கொண்டுவந்ததற்கு நாங்கள் எம்மாத்திரம் கிருபைக்காக நன்றி கருணைக்காக நன்றி தயவிற்காக நன்றி நன்றியே உலக செல்வம் Read More

Ithumutharkondu song Lyrics Chords

இது முதற்கொண்டு போக்கையையும் வரத்தையும் ஆசீர்வதிப்பேன் என்று சொன்னவரே எந்தன் கோட்டையே எந்தன் தஞ்சமே இயேசு என் பரிகாரியே 1.பகலிலே Read More

Samuthiramo song Lyrics Chords PPT Vijay Aaron Elangovan 

சமுத்திரத்தில் நான் விழுந்தாலும் மீனின் வயிற்றுக்குள் தங்கினாலும் எந்தன் மூச்சாக என்னோடிருப்பார் எந்தன் தூரத்தை சென்றடைவேன் சமுத்திரமோ திமிங்கலமோ என்னை Read More

Nandri Endra Varthaiku Uriyavare song Lyrics Chords PPT John Jebaraj

நன்றி என்ற வார்த்தைக்கு உரியவரே நம்பி வரும் எவரையும் காப்பவரே என்னை சுற்றி சுற்றி அரணாக இருப்பவரே பாய்ந்திடும் அம்புகளை Read More

Ennapathiilla Song Lyrics Chords

என்னை பத்தி இல்லையே எல்லாம் இயேசு தானே அவருக்குள் சகலமும் படைக்கப்பட்டதே காண்பதும் காணாததும் அவரின் உடைமையே அவரைக்கொண்டும் அவருக்கென்றும் Read More