கிணற்றை விற்றவன் தண்ணீரைத் தரவில்லை ஏன்?

ஒரு பணக்காரன் தனது கிணற்றை ஒரு உழவனுக்கு விலைக்கு விற்றான். கிணற்றை விலைக்கு வாங்கிய உழவன், மறு நாள் கிணற்றிலிருந்து Read More

பேராசை எலி

ஒரு பேராசை எலி சோளக்கதிர் நிறைந்த ஒரு கூடையைப் பார்த்தது. அந்த சோளத்தை அனைத்தையும் சாப்பிட விரும்பினாதால், கூடையில் ஒரு Read More