கடந்த 6 வாரங்களில் 48% விசுவாசிகள் தங்கள் சபைகளில் நடக்கும் எந்த ஆன்லைன் ஆராதனையும் பார்க்கவில்லையாம்.

கனடாவின் ஒன்டாரியோவில் உள்ள கனெக்சஸ் சர்ச்சின் போதகர் கேரி நியுவோஃப் எழுதிய வலைப்பதிவில் இவ்வாறு ஒரு தகவலைத் தெரிவித்துள்ளார், இந்த தகவல் கிட்டத்தட்ட உலகத்தில் உள்ள அனைத்து தேசத்திற்கும் பொருந்தும்.

கடந்த நான்கு வாரங்களில் சபை விசுவாசிகள் கிட்டத்தட்டப் பாதிப் பேர் ஒரு ஆன்லைன் சேவையையும் பார்க்கவில்லை என்று தெரிவித்துள்ளனர், அதில் 52% பேர் மட்டுமே சேவைகளைப் பார்த்துக் கொண்டிருப்பதாகக் கூறுகிறார்கள், சமீபத்திய வாக்குப்பதிவுத் தகவல்களின்படி.

அந்த 52% பேரில் பாதிக்கும் குறைவானவர்கள் தாங்கள் தங்கள் சொந்த தேவாலயத்தின் சேவையைப் பார்த்ததாகக் கூறினர், அதிலும் 23% அவர்கள் வேறு சபையின் செய்தியை ஆன்லைனில் பார்த்துள்ளனர்.

தேவாலயங்கள் தங்கள் கட்டிடங்களை மீண்டும் திறக்க அனுமதிக்க வேண்டும் என்று சில சபைத் தலைவர்கள் தேவனிடமும் அரசங்கத்திடமும் கேட்டுக் கொண்டிருக்கையில் இந்த கணக்கெடுப்பு கொஞ்சக் கலக்கத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

நாம் ஆன்லைனில் HD தரத்தில் ஒளிபரப்பு செய்தாலும் பார்ப்பவர்களின் எண்ணிக்கை மிகவும் குரைவகதான் இருக்கிறது, விசுவாசிகள் மீண்டும் சபையில் தேவனை ஆராதிக்க வேண்டும், சபை கூடி, அன்பிலும், ஐக்கத்திலும் இன்னும் வளரவேண்டும் என்று நாம் ஜெபிப்போம், கர்த்தர் நிச்சயம் நமக்கு உதவிசெய்வார். ஆமென்

(Visited 1 times, 1 visits today)

POPULAR POST

Popular posts:


NEWS

கிறிஸ்மஸ் Bike Ride திருச்சி மக்களே ரெடியா?

அனைவருக்கும் அன்பின் வாழ்த்துக்கள், வரும் ...
Read More

Christsquare.com Star Singer 2021

கிறிஸ்துவ நன்பர்களுக்கு அன்பு வணக்கம் ...
Read More
MORE