பிஷப் டி.டி.ஜேக்ஸ் எழுதிய புத்தகங்களின் பட்டியல் வேண்டுமா..

பிஷப் டி.டி.ஜேக்ஸ் ஒரு அமெரிக்கப் போதகர் ஆவர், எழுத்தாளர் மற்றும் திரைப்படத் தயாரிப்பாளர் ஆவார். அவர் தி பாட்டர்ஸ் ஹவுஸின்(Potter’s House) சபையின் பிஷப், இவருடைய செய்தி மிகவும் பிரபலமாய் இணையத்தில் பகிரப்பட்டு வருகிறது, பிஷப் ஜேக்ஸ் 50க்கும் மேற்பட்ட புத்தகங்களை எழுதியுள்ளார்.

பட்டியல் கீழே

A Fresh Glimpse of the Dove
Anointing Fall On Me: Accessing the Power of the Holy Spirit
Before You Do: Making Great Decisions That You Won’t Regret.
Can You Stand to Be Blessed?
Celebrating Marriage: The Spiritual Wedding of the Believer
Daddy Loves His Girls
Destiny: Step Into Your Purpose.
Experiencing Jesus: God’s Spiritual Workmanship in the Believer
From the Cross to Pentecost
God’s Leading Lady
Help Me I’ve Fallen and I Can’t Get Up!
Help! I’m Raising My Children Alone
Help! I’m Raising My Children Alone: A Guide for Single Ladies and Those Who
Sometimes Feel They Are
He-Motions: Even Strong Men Struggle
His Lady
His Lady: Sacred Promises for God’s Woman
I Choose to Forgive
Instinct: The Power To Unleash Your Inborn Drive
Intimacy With God
Intimacy with God: The Spiritual Worship of the Believer
Jakes Speaks to Men!: Powerful, Life-Changing Quotes to Make You the Man God Intended You to Be
Jakes Speaks to Women!: Deliverance for the Past, Healing for the Present
Jesus Walks (with me)
Lay Aside the Weight: Taking Control of It Before It Takes Control of You
Let it Go: Forgive So You Can Be Forgiven, 2012
Life Overflowing the Spiritual Walk of the Believer
Life Overflowing: Six Pillars for Abundant Living
Loose That Man And Let Him Go
Loose That Man And Let Him Go Work Book
Loved by
Loved By God: The Spiritual Wealth of the Believer
Mama Made the Difference
Maximize the Moment : God’s Action Plan for Your Life
Naked And Not Ashamed?
Not Easily Broken
Overcoming the Enemy
Positioning Yourself To Prosper
Promises From God For Single Women
Reposition Yourself: Living a Life Without Limits
So You Call Yourself a Man?: Finally… a Devotional for Ordinary Men with Extraordinary Potential
Ten Commandments of Working in a Hostile Environment
The Great Investment: Faith, Family, and Finance
The Harvest
The Lady, Her Lover, and Her Lord
The Memory Quilt: A Christmas Story for Our Times
Water in the Wilderness
When Shepherds Bleed: A Study Guide for Wounded Pastors
Why? Because You Are Anointed
Woman, Thou Art Loosed Devotional
Woman, Thou Art Loosed: Healing the Wounds of the Past

(Visited 1 times, 1 visits today)

POPULAR POST

Popular posts:


NEWS

கிறிஸ்மஸ் Bike Ride திருச்சி மக்களே ரெடியா?

அனைவருக்கும் அன்பின் வாழ்த்துக்கள், வரும் ...
Read More

Christsquare.com Star Singer 2021

கிறிஸ்துவ நன்பர்களுக்கு அன்பு வணக்கம் ...
Read More
MORE