பரிசுத்த வேதாகமத்தின் மகத்துவங்களை தெளிவாக கவிதை வடிவில் விளக்கிக்காட்டும் சிறுவன்.

பரிசுத்த வேதாகமத்தின் மகத்துவங்களை தெளிவாக விளக்கிக்காட்டும் இதுபோன்ற சிறுவர்களை தேவநாமத்திற்கு மகிமையாக, நம் திருச்சபைகளில் உள்ள வாலிபர்களையும் உருவாக்கி இதுபோல் மகிழ்வோமாக..

(Visited 1 times, 1 visits today)

POPULAR POST

Popular posts:


NEWS

MORE