Tamil christian, tamil christian songs, tamil christian songs lyrics, tamil christian songs ppt, tamil christian devotional songs,Keerthanai songs, Suthikariyaayoo songs, Suthikariyaayoo songs lyrics

Suthikariyaayoo Keerthanai Song Lyrics Chords Ppt Tamil Christian Keerthanai Song

சுத்திகரியாயோ, துர்க்குணம் நீங்க என்னைச்

சுத்திகரியாயோ,

மத்தியஸ்தர் பிரசாதனே, பரிசுத்தாவி எனும் நாதனே

பக்தி தரும் போதனே, உயர் முக்திதரும் நீதனே

பெந்தெகொஸ்து முருகிலே அங்கு வந்தே சீஷரருகிலே

உந்திய கருணை வாரியே, அருள் தந்திடு நல் உதாரியே

அந்தகாரம் விலகவே, ஒளி சந்ததமும் இலங்கவே

 சந்தரப்பிரகாசனே, தேவமைந்தர் போற்றும் நல்நேசனே

சத்திய நெறியில் ஏறவே, நற்பத்தியில் தினம் தேறவே,

புத்தியைத்தரும் ஆவியே, இதயத்தை உன்னருள் மேவியே

தேவ நல் வர மானவா, எங்கு மேவு மூன்றில் ஒன்றானவா

பாவ மாசினைப் போக்குவாய், நித்திய சாபம் யாவையும் நீக்குவாய்

DOWNLOAD PPT

Songs Description:
Tamil christian, tamil christian songs, tamil christian songs lyrics, tamil christian songs ppt, tamil christian devotional songs,Keerthanai songs, Suthikariyaayoo songs, Suthikariyaayoo songs lyrics
(Visited 1 times, 1 visits today)

POPULAR POST

Popular posts:


NEWS

கிறிஸ்மஸ் Bike Ride திருச்சி மக்களே ரெடியா?

அனைவருக்கும் அன்பின் வாழ்த்துக்கள், வரும் ...
Read More

Christsquare.com Star Singer 2021

கிறிஸ்துவ நன்பர்களுக்கு அன்பு வணக்கம் ...
Read More
MORE