tamil christian, tamil christian songs, tamil christian songs lyrics, tamil christian songs ppt, tamil christian devotional songs tamil christian song mp3,Emil jebasingh songs, Emil Jebasingh songs lyrics, FBMP songs lyrics, Deva Senai songs, Deva Senai songs lyrics

DEVA SENAI SONG LYRICS CHORDS PPT TAMIL CHRISTIAN SONG

தேவசேனை வானமீது கோடிகோடியாகத் தோன்றும்
பலகோடித் திரள்கூடி குகைதேடி வேகம் ஓடும்
விண்மீன்கள் இடம்மாறிப் பாரெங்கும் வந்து கொட்டும்
நானோ ஆடி மிகப்பாடி என் நேசருடன் சேர்வேன்

அல்லேலூயா , அல்லேலூயா

ஐந்து கண்டம் தனில் ஆளும் ஆட்சியாவும் அற்றுப்போகும்
இருள் சூழும் இடிமுழங்கும் கூச்சல் கேட்கும் கண்ணீர் சிந்தும்
தூயர் கூட்டம் சுத்த உள்ளம் சாட்சிப்பாடல் எங்கும் கேட்கும்
நானோ ஆடி மிகப்பாடி என் நேசருடன் சேர்வேன்

கடல் குமுறும் கரை உடையும் கப்பல் கவிழும் பெரும் நாசம்
போக்குவரத்து யாவும் நிற்கும் இனி உலகம் என்பதில்லை
வாக்குமாறா வேதம் கூறும் வார்த்தை யாவும் நிறைவேறும்
நானோ ஆடி மிகப்பாடி என்நேசருடன் சேர்வேன்

 

DOWNLOAD PPT

 

Deva senai vaanameethu kotikotiyaakath thontum
palakotith thiralkooti kukaithaeti vaekam odum
vinnmeenkal idammaarip paarengum vanthu kottum
naano aati mikappaati en naesarudan servaen

allaelooyaa , allaelooyaa

Ainthu kanndam thanil aalum aatchiyaavum attuppokum
irul soolum itimulangum koochchal kaetkum kannnneer sinthum
thooyar koottam suththa ullam saatchippaadal engum kaetkum
naano aati mikappaati en naesarudan servaen

kadal kumurum karai utaiyum kappal kavilum perum naasam
pokkuvaraththu yaavum nirkum ini ulakam enpathillai
vaakkumaaraa vaetham koorum vaarththai yaavum niraivaerum
naano aati mikappaati ennaesarudan servaen

 

tamil christian, tamil christian songs, tamil christian songs lyrics, tamil christian songs ppt, tamil christian devotional songs tamil christian song mp3,Emil jebasingh songs, Emil Jebasingh songs lyrics, FBMP songs lyrics, Deva Senai songs, Deva Senai songs lyrics

(Visited 1 times, 1 visits today)

POPULAR POST

Popular posts:


NEWS

கிறிஸ்மஸ் Bike Ride திருச்சி மக்களே ரெடியா?

அனைவருக்கும் அன்பின் வாழ்த்துக்கள், வரும் ...
Read More

Christsquare.com Star Singer 2021

கிறிஸ்துவ நன்பர்களுக்கு அன்பு வணக்கம் ...
Read More
MORE