Tamil christian, tamil christian songs, tamil christian songs lyrics, tamil christian songs ppt, tamil christian devotional songs,Keerthanai songs, elunthar iraivan songs, elunthar iraivan songs lyrics

ELUNTHAR IRAIVAN KEERTHANAI SONG LYRICS CHORDS PPT TAMIL CHRISTIAN KEERTHANAI SONG

எழுந்தார் இறைவன்,-ஜெயமே ஜெயமெனவே
எழுந்தார் இறைவன்.

விழுந்தவரைக் கரையேற்றப்,-பாவத்
தழுந்து மனுக்குலத்தை மாற்ற,-விண்ணுக்
கெழுந்து நாம் அவரையே போற்ற,

செத்தவர் மீண்டுமே பிழைக்க,-உயர்
நித்திய ஜீவனை அளிக்கத்,-தேவ
பக்தர் யாவரும் களிக்க.

கருதிய காரியம் வாய்க்கத்,-தேவ
சுருதி மொழிகளெல்லாம் காக்க,-நம்
இரு திறத்தாரையும் சேர்க்க.

சாவின் பயங்கரத்தை ஒழிக்கக்,-கெட்ட
ஆவியின் வல்லமையை அழிக்க,-இப்
பூவின்மீது சபை செழிக்க.

ஏதுந் தீவினை செய்யாத் தூயன்,-எப்
போதுமே நன்மைபுரி நேயன்,-தப்
பாது காத்திடும் நல்லாயன்.

DOWNLOAD PPT

Songs Description:
Tamil christian, tamil christian songs, tamil christian songs lyrics, tamil christian songs ppt, tamil christian devotional songs,Keerthanai songs, elunthar iraivan songs, elunthar iraivan songs lyrics
(Visited 1 times, 1 visits today)

POPULAR POST

Popular posts:


NEWS

கிறிஸ்மஸ் Bike Ride திருச்சி மக்களே ரெடியா?

அனைவருக்கும் அன்பின் வாழ்த்துக்கள், வரும் ...
Read More

Christsquare.com Star Singer 2021

கிறிஸ்துவ நன்பர்களுக்கு அன்பு வணக்கம் ...
Read More
MORE