Tamil christian, tamil christian songs, tamil christian songs lyrics, tamil christian songs ppt, tamil christian devotional songs,Keerthanai songs, endraikku kaanbeno songs, endraikku kaanbeno songs lyrics

ENDRAIKKU KAANBENO KEERTHANAI SONG LYRICS CHORDS PPT TAMIL CHRISTIAN KEERTHANAI SONG

என்றைக்கு காண்பேனோ, என் ஏசு தேவா?

குன்றாத தேவ குமாரனைத் தானே நான்

பரகதி திறந்து, பாரினில் பிறந்து,
நரர் வடிவாய், வந்த ராஜ உல்லசானை.

ஐந்தப்பம் கொண்டு அநேகருக்குப் பகிர்ந்து,
சிந்தையில் உவந்த வ சீகர சினேகனை.

மாசிலாத நாதன், மாமறை நூலன்,
ஏசுவின் திருமுக தரிசனம் நோக்கி நான்.

 

DOWNLOAD PPT

 

Songs Description:
Tamil christian, tamil christian songs, tamil christian songs lyrics, tamil christian songs ppt, tamil christian devotional songs,Keerthanai songs, endraikku kaanbeno songs, endraikku kaanbeno songs lyrics
(Visited 1 times, 1 visits today)

POPULAR POST

Popular posts:


NEWS

MORE