Tamil christian, tamil christian songs, tamil christian songs lyrics, tamil christian songs ppt, tamil christian devotional songs,Keerthanai songs, Oru Marunthaam songs, Oru Marunthaam songs lyrics

Oru Marunthaam Keerthanai Song Lyrics Chords Ppt Tamil Christian Keerthanai Song

ஒரு மருந்தரும் குருமருந்-(து)
உம்பரத்தில் கண்டேனே

அருள் மருந்துடன் ஆனந்த மருந்து
ஆதியிற்றனாய் முளைத்த மருந்து
வரும் வினைகளை மாற்றும் மருந்து
வறுமையுள்ளோர்க்கே வாய்த்த மருந்து

சிங்கார வனத்தில் செழித்த மருந்து
ஜீவதரு மீதில் படர்ந்த மருந்து
மங்கை ஏவை பவம் மாற்றும் மருந்து
வல்ல சர்ப்ப விஷம் மாய்த்த மருந்து

மோசே முதல் முன்னோர் காணா மருந்து
மோட்ச மகிமையைக் காட்டும் மருந்து
தேசத்தோர் பிணியைத் தீர்த்த மருந்து
தீர்க்கத் தரிசிகள் செப்பிய மருந்து

தீராத குஷ்டத்தைத் தீர்த்த மருந்து
செவிடு குருடூமை தின்ற மருந்து
மானா திருத்துவ மான மருந்து
மனுவாய் உலகினில் வந்த மருந்து

செத்தோரை உயிரோ டெழுப்பும் மருந்து
ஜீவன் தவறா தருளும் மருந்து
பத்தரைச் சுத்திகரித்திடும் மருந்து
பரம வாழ்வினில் சேர்க்கும் மருந்து

DOWNLOAD PPT

 

Tamil christian, tamil christian songs, tamil christian songs lyrics, tamil christian songs ppt, tamil christian devotional songs,Keerthanai songs, Oru Marunthaam songs, Oru Marunthaam songs lyrics

(Visited 1 times, 1 visits today)

POPULAR POST

Popular posts:


NEWS

கிறிஸ்மஸ் Bike Ride திருச்சி மக்களே ரெடியா?

அனைவருக்கும் அன்பின் வாழ்த்துக்கள், வரும் ...
Read More

Christsquare.com Star Singer 2021

கிறிஸ்துவ நன்பர்களுக்கு அன்பு வணக்கம் ...
Read More
MORE