Tamil christian, tamil christian songs, tamil christian songs lyrics, tamil christian songs ppt, tamil christian devotional songs,Keerthanai songs, paatham vanthanamae songs, paatham vanthanamae songs lyrics

PAATHAM VANTHANAMAE KEERTHANAI SONG LYRICS CHORDS PPT TAMIL CHRISTIAN KEERTHANAI SONG

பாதம் வந்தனமே! – வரப்பிர
சாதம் எந்தனமே.

ஆதரவொடு வேதமே விடுத்
தாளும் அற்புதனே, திவ்ய சுதனே, கிருபைப்
பதனே, சுசிகர

பேசுதற்கரிதான துத்திய
பெருமைக் கோமானே, மெய்ச் சீமானே, அருள்
கோனே, சுசிகர

ஞானமாய் நரர்க் கான ஜீவனை
நல்கிய சீலா, மனு வேலா, துரை பாலா, சுசிகர

தீவினை தொலைத் தாவியே மிகுத்
தேவும் இங்கிதமே, என் ரஞ்சிதமே, நீ
சந்ததமே! சுசிகர. – பாதம்

தாசரை விசுவாசமாய்க் கையில்
தாங்குபகாரா, அதிகாரா, கன தீரா சுசிகர

 

DOWNLOAD PPT

Songs Description:
Tamil christian, tamil christian songs, tamil christian songs lyrics, tamil christian songs ppt, tamil christian devotional songs,Keerthanai songs, paatham vanthanamae songs, paatham vanthanamae songs lyrics
(Visited 1 times, 1 visits today)

POPULAR POST

Popular posts:


NEWS

கிறிஸ்மஸ் Bike Ride திருச்சி மக்களே ரெடியா?

அனைவருக்கும் அன்பின் வாழ்த்துக்கள், வரும் ...
Read More

Christsquare.com Star Singer 2021

கிறிஸ்துவ நன்பர்களுக்கு அன்பு வணக்கம் ...
Read More
MORE