Tamil christian, tamil christian songs, tamil christian songs lyrics, tamil christian songs ppt, tamil christian devotional songs,Keerthanai songs, paranae paraporulae songs, paranae paraporulae songs lyrics

PARANAE PARAPORULAE KEERTHANAI SONG LYRICS CHORDS PPT TAMIL CHRISTIAN KEERTHANAI SONG

பரனே, பரப்பொருளே-நித்ய-பாக்கியனே சத்ய வாக்கியனே,
நரரான பாவிகட்காய்-இந்த-நானிலத்தில் வந்த வானவனே!

காவில் அதம் ஏவை-தேவ-கற்பனை மறீனதால் உலகில்
மேவிய பாவம் அற-பொல்லா-வெஞ்சினக் கூரியின் வஞ்சமற‌

வேறோர் மலர்க்காவில்-சென்று-வேதனைப் போற்றி, மனம் நொறுங்கி
ஆறாக் கொடுந் துயரம்-உந்தன்-ஆத்துமத்தில் வரலானதுவோ?

ஈராறு சீடர்களில்-பண இச்சை-மிகுந்த ஒரு சீடன்,
பேர் யூதாஸ்காரி யோத்தாம்,-அவன்-பேசினதின்படி காசு பெற்று.

ஓன்னாரின் கும்புகளை-அழைத்-தோடிவந்தே, உம்மை நாடி வந்தே,
கன்னத்தில் முத்தமிட்டே,-உம்மைக்-காட்டிக் கொடுக்கத் துணிந்தானோ?

காட்டிக் கொடுத்திடவும்,-அந்த-காதகராகிய பாதகர் கை
போட்டே பிடித்திடவும்,-பின்னும்-பொற்கரங் கட்டி இழுத்திடவும்.

செம்புருவையைப் போலே-கூடச்-சென்றிடக் காய்பாமுன் நின்றிடவும்,
அம்பரனே, உந்தனுக்கு-இந்த-ஆபத்துவந்த தென் பாவம் அல்லோ?

 

DOWNLOAD PPT

 

Songs Description:
Tamil christian, tamil christian songs, tamil christian songs lyrics, tamil christian songs ppt, tamil christian devotional songs,Keerthanai songs, paranae paraporulae songs, paranae paraporulae songs lyrics
(Visited 1 times, 1 visits today)

POPULAR POST

Popular posts:


NEWS

கிறிஸ்மஸ் Bike Ride திருச்சி மக்களே ரெடியா?

அனைவருக்கும் அன்பின் வாழ்த்துக்கள், வரும் ...
Read More

Christsquare.com Star Singer 2021

கிறிஸ்துவ நன்பர்களுக்கு அன்பு வணக்கம் ...
Read More
MORE