Tamil christian, tamil christian songs, tamil christian songs lyrics, tamil christian songs ppt, tamil christian devotional songs,Keerthanai songs, subajeya mangalamae songs, subajeya mangalamae songs lyrics

SUBAJEYA MANGALAMAE KEERTHANAI SONG LYRICS CHORDS PPT TAMIL CHRISTIAN KEERTHANAI SONG

சுபஜெய மங்களமே-நித்திய சுபஜெய மங்களமே,
சுகமே-தரவே-புவிமீ-துயிர்த்தசுதனேசு நாதருக்கே.

தீர்க்க ருரைத்தனரே,-இன்று
ஜேசு உயிர்த்தனரே;
ஜெகதீஸ்-பரனார்-சுதனார்-கிறிஸ்து
ஜெயமா யெழுந்தவர்க்கே

தூதர்-சங்க முழங்க,-வானம்
ஜோதியினு லிலங்கத்
துரிதாய்ப்-பரனார்-களிகூர்ந்-திடவே
தொனியா யெழுந்தவர்க்கே.

அங்கங் குளிர்ந்திடவே,-உல
கெங்கும் மகிழ்ந்திடவே,
அடியா-ருடசா-வுடகூ-ரொடித்து
அகில மெழுந்தவர்க்கே.

காலையிலே எழுந்து-நிதம்
கர்த்தனையே நினைத்துக்,
கரமே-குவித்துத்-துதிபா-டிடவே
காலை யிலெழுந்தவர்க்கே.

ஆனந்தம் பாடிடவும்,-பரன்
அன்பைக் கொண்டாடிடவும்,
அசையா-நிலையோ-டெழுந்து-தொழவே
அருள் கூர்ந்திடு பவர்க்கே.

எக்காளமே தொனிக்க-பக்தர்
யாவருமே யெழும்ப,
இனிதாய்-அரசா-ளவுமேயுலகில்
எழு மிம்மானு வேலர்க்கே.

 

DOWNLOAD PPT

 

Songs Description:
Tamil christian, tamil christian songs, tamil christian songs lyrics, tamil christian songs ppt, tamil christian devotional songs,Keerthanai songs, subajeya mangalamae songs, subajeya mangalamae songs lyrics
(Visited 1 times, 1 visits today)

POPULAR POST

Popular posts:


NEWS

ஆபிரிக்கா நாட்டிற்கு அழைப்பு

லிவிங்ஸ்டன் அவருடைய இருபதாவது வயதில் ...
Read More

ஆரம்ப வாழ்க்கை

1813ம் ஆண்டு மார்ச் மாதம் ...
Read More

கிறிஸ்மஸ் Bike Ride திருச்சி மக்களே ரெடியா?

அனைவருக்கும் அன்பின் வாழ்த்துக்கள், வரும் ...
Read More

Christsquare.com Star Singer 2021

கிறிஸ்துவ நன்பர்களுக்கு அன்பு வணக்கம் ...
Read More
MORE