Tamil christian, tamil christian songs, tamil christian songs lyrics, tamil christian songs ppt, tamil christian devotional songs,Keerthanai songs,vaanam boomiyo songs, vaanam boomiyo songs lyrics

VAANAM BOOMIYO KEERTHANAI SONG LYRICS CHORDS PPT TAMIL CHRISTIAN KEERTHANAI SONG

வானம் பூமியோ? பராபரன்
மானிடன் ஆனாரோ? என்ன இது?

ஞானவான்களே, நிதானவான்களே,-என்ன இது?

பொன்னகரத் தாளும், உன்னதமே நீளும்
பொறுமைக் கிருபாசனத்துரை,
பூபதி வந்ததே அதிசயம்!-ஆ! என்ன இது!

சத்ய சருவேசன், துத்ய கிருபைவாசன்,
நித்ய பிதாவினோர்‌ம
கத்துவக் குமாரனோ இவர்?-ஆ! என்ன இது?

மந்தைக் காட்டிலே மாட்டுக்கொட்டிலிலே
கந்தைத் துணியைப் பொதிந்த சூட்சி,
நிந்தைப் பாவிகள் சொந்தக் கண்காட்சி! – ஆ! என்ன இது?

வேறே பேரல்ல, சுரர் விண்ணவர் ஆருமல்ல‌;
மாறில்லாத ஈறில்லாத‌
வல்லமைத் தேவனே புல்லில் கிடக்கிறார்! – ஆ! என்ன இது?

சீயோனின் மாதே, இனி க்ஷெணந்தரியாதே,
மாயமென்ன? உனக்குச் சொல்லவோ?
வந்தவர் மணவாளனல்லவோ?-ஆ! என்ன இது?

 

DOWNLOAD PPT

 

Songs Description:
Tamil christian, tamil christian songs, tamil christian songs lyrics, tamil christian songs ppt, tamil christian devotional songs,Keerthanai songs,vaanam boomiyo songs, vaanam boomiyo songs lyrics
(Visited 1 times, 1 visits today)

POPULAR POST

Popular posts:


NEWS

கிறிஸ்மஸ் Bike Ride திருச்சி மக்களே ரெடியா?

அனைவருக்கும் அன்பின் வாழ்த்துக்கள், வரும் ...
Read More

Christsquare.com Star Singer 2021

கிறிஸ்துவ நன்பர்களுக்கு அன்பு வணக்கம் ...
Read More
MORE