Tamil christian, tamil christian songs, tamil christian songs lyrics, tamil christian songs ppt, tamil christian devotional songs,Keerthanai songs, Yesu Naamam songs, Yesu Naamam songs lyrics

Yesu Naamam Keerthanai Song Lyrics Chords Ppt Tamil Christian Keerthanai Song

யேசு நாமம் ஒன்றை நம்புவீர்
பூலோகத்தாரே

யேசு நாமம் ஒன்றை நம்பும்
ரட்சண்யத்துக் கிதுவே ஸ்தம்பம்
பேசும் வேறே நாமமெல்லாம்
பேருலகை ரட்சிக்காதே

பார்த்திபன் தவீது குல
கோத்திரக் கன்னிமரிபால்
நேத்திரம் போலே உதித்து
நேமியின் ரட்சகனான

பூதலத் தஞ்ஞான இருள்
போக்கவே மெஞ்ஞான பெருஞ்
ஜோதியாய் விளங்கும் நீதிச்
சூரிய னான மகத்வ

பாவிகளீடேற மோட்ச
பாக்கியம் பெறுவதற்காய்
ஜீவன் விட்டுயிர்த்தெழுந்து
சேணுலகுக் கேறிச் சென்ற

விண்டலத்தவர்கள் சூழ
வெருண்டலகை பதறி வீழ
மண்டலத்தைத் தீர்வை செய்ய
மாமுகில் மீதேறி வரும்

 

DOWNLOAD PPT

 

Tamil christian, tamil christian songs, tamil christian songs lyrics, tamil christian songs ppt, tamil christian devotional songs,Keerthanai songs, Yesu Naamam songs, Yesu Naamam songs lyrics

(Visited 1 times, 1 visits today)

POPULAR POST

Popular posts:


NEWS

கிறிஸ்மஸ் Bike Ride திருச்சி மக்களே ரெடியா?

அனைவருக்கும் அன்பின் வாழ்த்துக்கள், வரும் ...
Read More

Christsquare.com Star Singer 2021

கிறிஸ்துவ நன்பர்களுக்கு அன்பு வணக்கம் ...
Read More
MORE