Aaraathanai Aaraathanai Aaraathanai Song Lyrics ppt

ஆராதனை ஆராதனை
ஆராதனை உமக்குதானே – 2

உள்ளமும் ஏங்கிடுதே
உணர்வுகளும் துடிக்குதே
உம் முகத்தை பார்க்கணும்
உம்மோடு இணையணும் – 2

1. நீர் செய்த நன்மைகளை
நினைத்து பார்க்கிறேன்
ஒவ்வொன்றும் ஒரு விதம்
ருசித்து மகிழ்கின்றேன் – 2

எல்லாம் மறக்கணும்
உம்மையே நினைக்கணும்
உம் சித்தம் செய்யணும்
இன்னும் உம்மை நெருங்கணும் – 2

2. என் ஆசை நீர்தானே
நீரின்றி நானில்லை
உம் அன்பை விட்டு என்னால்
எங்கு செல்ல கூடுமோ – 2

நீரே என் நம்பிக்கை
நீரே என் ஆதரவு
உம் சமுகமே போதும்
அதுவே என் ஆனந்தம் – 2

Tamil christian, tamil christian songs, tamil christian songs lyrics, tamil christian songs ppt, tamil christian devotional songs,Bro .Ben Samuel, Aaraathanai Aaraathanai Aaraathanai songs,Aaraathanai Aaraathanai Aaraathanai songs lyrics

Download PPT

Aaraadhanai aaraadhanai
aaraadhanai umakkuthane – 2

ullamum yeankiduthe
unarvukalum thudikkuthe
um mugaththai paarkkanum
ummodu inaiyanum – 2

1. Neer seytha nanmaigalai
ninaittu paarkkiren
ovvonrum oru vidham
rusiththu magilkinren – 2

ellaam marakkanum
ummaiye ninaikkanum
um siththam seyyanum
innum ummai nerunganum – 2

2. En aasai neerthaane
neerindri naanillai
um anbai vittu ennaal
engu sella koodumo – 2

neere en nambikkai
neere en aadharavu
um samugame podhum
athuve en aanantham – 2

ஆராதனை ஆராதனை
Aaraadhanai aaraadhanai
ஆராதனை உமக்குதானே – 2
aaraadhanai umakkuthane – 2

உள்ளமும் ஏங்கிடுதே
ullamum yeankiduthe
உணர்வுகளும் துடிக்குதே
unarvukalum thudikkuthe
உம் முகத்தை பார்க்கணும்
um mugaththai paarkkanum
உம்மோடு இணையணும் – 2
ummodu inaiyanum – 2

1. நீர் செய்த நன்மைகளை
1. Neer seytha nanmaigalai
நினைத்து பார்க்கிறேன்
ninaittu paarkkiren
ஒவ்வொன்றும் ஒரு விதம்
ovvonrum oru vidham
ருசித்து மகிழ்கின்றேன் – 2
rusiththu magilkinren – 2

எல்லாம் மறக்கணும்
ellaam marakkanum
உம்மையே நினைக்கணும்
ummaiye ninaikkanum
உம் சித்தம் செய்யணும்
um siththam seyyanum
இன்னும் உம்மை நெருங்கணும் – 2
innum ummai nerunganum – 2

2. என் ஆசை நீர்தானே
2. En aasai neerthaane
நீரின்றி நானில்லை
neerindri naanillai
உம் அன்பை விட்டு என்னால்
um anbai vittu ennaal
எங்கு செல்ல கூடுமோ – 2
engu sella koodumo – 2

நீரே என் நம்பிக்கை
neere en nambikkai
நீரே என் ஆதரவு
neere en aadharavu
உம் சமுகமே போதும்
um samugame podhum
அதுவே என் ஆனந்தம் – 2
athuve en aanantham – 2

Tags

Create Church Mini Website and Digital Visting Card.

You can add your church and ministry for free.
Register/Create