கொரோனா அச்சம் விலகி கர்த்தருக்கு நன்றி செலுத்தும் டாக்டரின் சாட்சி.

மருத்துவரான டாக்டர் பாக்யராஜ் கடந்த 15 நாட்களாக குடும்பத்துடன் தனிமைபடுத்தப்பட்டிருந்தவர் கொரோனா அச்சம் விலகி நிம்மதி பெருமூச்சு விட்டு ஆண்டவருக்கு நன்றி செலுத்துகிறார்.

(Visited 1 times, 1 visits today)

POPULAR POST

Popular posts:


NEWS

MORE