பலூன்-க்கும் நமக்கும் இது தான் லிமிட்!

சிறுவர்கள் இருந்து பெரியவர்கள் வரை விரும்பி விளையாடுவது பலூன். எல்லாருக்கும் விருப்பமான ஒன்று இது. அனால் எத்தனை பேருக்கு தெரியும் அந்த பலூன்-க்கான வரம்பு எல்லைகள். நாம் அந்த பலூன் இல் காற்று ஊதும் போது ஒரு அளவு தான் காற்று அடைக்க முடியும். அதற்கு மேல் காற்றை அடைத்தால் அந்த பலூன் வெடித்துவிடும். இது நாம் அனைவரும் அறிந்த உண்மை.

இதே போல தான் நம் எல்லாருக்கும் மனதளவில் ஒவ்வொரு வரம்பு எல்லைகள் உண்டு இந்த உலகத்தை எதிர்கொள்வதற்கு. இந்த உலகத்தில் நாம் ஒவ்வொருவரும் பலவிதமான பிரச்சனைகள் போராட்டங்கள், மற்றும் சோதனைகள் என சந்தித்து வரும் இந்த நாட்களில் தேவனுக்கு மட்டுமே தெரியும் நம்மால் எவ்வளவு தாங்கிக்கொள்ளமுடியும் என. அதற்கு மேல் நாம் எதிர்கொள்ள முடியாது என அறிந்த நம் ஆண்டவர் அந்தந்த காரியங்களில் ஒரு முடிவைக் கொண்டு வருகிறார். வேதத்தில் பார்க்கிறோம் 1கொரிந்தியர் 10:13ல் உங்கள் திராணிக்கு மேலாக நீங்கள் சோதிக்கப்படுகிறதற்கு அவர் இடங்கொடாமல், சோதனையைத் தாங்கத்தக்கதாக, சோதனையோடுகூட அதற்கு தப்பிக்கொள்ளும்படியான போக்கையும் உண்டாக்குவார் என்று.

ஒரு பலூனை இயக்கும் நமக்கு தெரியும் அதன் கொள்ளளவு என்ன என்று. அதே போல ஆண்டவருக்கு தெரியும் நம்முடைய தாங்கும் சக்தி எவ்வளவு என்று. ஆகையால், [பிலிப்பியர் 4:6] நீங்கள் ஒன்றுக்குங் கவலைப்படாமல், எல்லாவற்றையுங்குறித்து உங்கள் விண்ணப்பங்களை ஸ்தோத்திரத்தோடே கூடிய ஜெபத்தினாலும் வேண்டுதலினாலும் தேவனுக்கு தெரியப்படுத்துங்கள். அவர் உங்கள் காரியங்களை பார்த்துக்கொள்வார்.

(Visited 1 times, 1 visits today)

POPULAR POST

Popular posts:


NEWS

MORE