நீ உயிரோடு இருப்பதற்கு ஒரு நோக்கம் உண்டு – PURPOSE – Tamil Christian Sermon – Pastor.S.Joyel Babu

நீ உயிரோடு இருப்பதற்கு ஒரு நோக்கம் உண்டு – PURPOSE – Tamil Christian Sermon

Pastor.S.Joyel Babu
City Harvest A.G.Church
70 C, NVM Castle,
Lenin Nagar, Sanganoor Road,
Ganapathy, Coimbatore- 641 006
Mobile No : 936 12345 78
Web : https://www.cityharvest.in/
Facebook : https://www.facebook.com/pastorjoyel
Email : pastorjoyel@gmail.com

(Visited 1 times, 1 visits today)

POPULAR POST

Popular posts:


NEWS

கிறிஸ்மஸ் Bike Ride திருச்சி மக்களே ரெடியா?

அனைவருக்கும் அன்பின் வாழ்த்துக்கள், வரும் ...
Read More

Christsquare.com Star Singer 2021

கிறிஸ்துவ நன்பர்களுக்கு அன்பு வணக்கம் ...
Read More
MORE