இரட்சிப்பு வேண்டும்

இரட்சிப்பு வேண்டும், மோட்சம் வேண்டும் என்று கேளாமல், கிறிஸ்துவை தேடி அவா் வழியில் நடப்பதே முக்கியம்.- பரமானந்தம் ஐயா்

(Visited 8 times, 1 visits today)

POPULAR POST

Popular posts:


NEWS

Christsquare.com Star Singer 2021

கிறிஸ்துவ நன்பர்களுக்கு அன்பு வணக்கம் ...
Read More
MORE