உதட்டின் முனையிலிருந்து

உதட்டின் முனையிலிருந்து வருவது ஜெபமல்ல, உள்ளத்தின் ஆழத்திலிருந்து வருவதே ஜெபம்! – Anonymous

(Visited 17 times, 1 visits today)

POPULAR POST

Popular posts:


NEWS

Christsquare.com Star Singer 2021

கிறிஸ்துவ நன்பர்களுக்கு அன்பு வணக்கம் ...
Read More
MORE