உலகப் பொருட்கள்

உலகப் பொருட்கள் நம்மிடமிருந்து எடுக்கப்படும் வரை நாம் அவைகளோடு ஒட்டிக் கொண்டிருக்கிறோம் என்பது தெரியாது.- அகஸ்டின்

(Visited 7 times, 1 visits today)

POPULAR POST

Popular posts:


NEWS

Christsquare.com Star Singer 2021

கிறிஸ்துவ நன்பர்களுக்கு அன்பு வணக்கம் ...
Read More
MORE