சிறிய விசுவாசம்

சிறிய விசுவாசம் உங்கள் ஆத்துமாவை  பரலோகத்திற்கு கொண்டு செல்லும் ஆனால் அதிகமான விசுவாசம் பரலோகத்தை உங்களுக்குள் கொண்டு வரும்- டிவித் ல மூடி

(Visited 17 times, 1 visits today)

POPULAR POST

Popular posts:


NEWS

Christsquare.com Star Singer 2021

கிறிஸ்துவ நன்பர்களுக்கு அன்பு வணக்கம் ...
Read More
MORE