தேவனுக்காக எதையாவது

தேவனுக்காக எதையாவது செய்வதல்ல; அவர் எதை செய்ய சொன்னாரோ அதை செய்வதே தரமான ஊழியம்-unknown

(Visited 11 times, 1 visits today)

POPULAR POST

Popular posts:


NEWS

Christsquare.com Star Singer 2021

கிறிஸ்துவ நன்பர்களுக்கு அன்பு வணக்கம் ...
Read More
MORE