தேவனுடைய வார்த்தையை

 தேவனுடைய வார்த்தையை வெறுமனே படிப்பதை விட அது உங்கள் வாழ்கையை மாற்றும் என்று விசுவாசியுங்கள்- ஜாய்ஸ் மேயர்

(Visited 13 times, 1 visits today)

POPULAR POST

Popular posts:


NEWS

Christsquare.com Star Singer 2021

கிறிஸ்துவ நன்பர்களுக்கு அன்பு வணக்கம் ...
Read More
MORE