நமது பாதையின்

நமது பாதையின் முன்னே இருள் குடியிருப்பதாகத் தோன்றினாலும் நமது பாதையின் மேலே

எப்போதும் பிரகாசம் உண்டு

(Visited 9 times, 1 visits today)

POPULAR POST

Popular posts:


NEWS

Christsquare.com Star Singer 2021

கிறிஸ்துவ நன்பர்களுக்கு அன்பு வணக்கம் ...
Read More
MORE