நம்மில் சுயம்

நம்மில் சுயம் குறையும் போதல்ல செத்துவிடும் போது தான் மிகுந்த கனி வெளிப்படும் – unknown

(Visited 2 times, 1 visits today)

POPULAR POST

Popular posts:


NEWS

Christsquare.com Star Singer 2021

கிறிஸ்துவ நன்பர்களுக்கு அன்பு வணக்கம் ...
Read More
MORE