நாம் விசேஷித்தவர்களானதால்

நாம் விசேஷித்தவர்களானதால் தேவன் நம்மை நேசிக்கவில்லை. தேவன் நேசித்ததாலேயே நாம் விசேஷித்தவர்களானோம்.

(Visited 6 times, 1 visits today)

POPULAR POST

Popular posts:


NEWS

Christsquare.com Star Singer 2021

கிறிஸ்துவ நன்பர்களுக்கு அன்பு வணக்கம் ...
Read More
MORE