நீ சத்தியத்தை

நீ சத்தியத்தை பேசுவது சிலருக்கு கஷ்டமாக இருக்கலாம்.,ஆனால் அதுவே உன் இஷ்டமாக இருக்க வேண்டும்.-Unkmown

(Visited 17 times, 1 visits today)

POPULAR POST

Popular posts:


NEWS

Christsquare.com Star Singer 2021

கிறிஸ்துவ நன்பர்களுக்கு அன்பு வணக்கம் ...
Read More
MORE